Uwaga!

Aktualizacja harmonogramu konsultacji dla słuchaczy szkoły policealnej technik BHP:

26.05.2019 godz. 8.00 – 11.45 techniczne bezpieczeństwo pracy

12.00 – 15.45 zarządzanie systemami bihp

27.05 2019 godz. 15.00 – 18.45 ergonomia w procesie pracy

3.06.2019 godz. 15.00 – 18.45 ocena ryzyka zawodowego

7.06.2019 godz. 13.00 – 16.45 ocena ryzyka zawodowego

17.00 – 20.45 techniczne bezpieczeństwo pracy

8.06.2019 godz. 8.00 -11.45 zarządzanie systemami bihp

12.00 – 15.45 ocena ryzyka zawodowego

Opiekun grupy Katarzyna Dąbrowska