Młodzieżowe Warsztaty Ożywienia Lokalnego pt. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie / szkole”

W dniu 3 kwietnia 2019 r. uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej, w ramach projektu „Młodzież w działaniu dla gminy” brali udział

w bardzo ciekawych warsztatach, które odbywały się w Szkole Podstawowej w Liśniku Dużym.

Podczas warsztatu uczestnicy naszej szkoły Ania, Bartosz, Mikołaj, Kamil i Ania opracowali sześć inicjatyw lokalnych. Następnie w swojej szkole przeprowadzą głosowanie

i wybiorą jedną inicjatywę, która zostanie zrealizowana przez uczestników projektu.

Przygotowaną swoją inicjatywę przedstawią na Młodzieżowym Sejmiku Inicjatyw Lokalnych.

Anna Margiel