I Międzyszkolny integracyjny próbny egzamin zawodowy

W dniu 6 marca 2019 r. w ZS w Wólce Gościeradowskiej został przeprowadzony próbny egzamin zawodowy z części teoretycznej dla kwalifikacji:

 T.06 Sporządzanie potraw i napojów

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

W egzaminie uczestniczyło 13 uczniów z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z ZS w Wólce Gościeradowskiej oraz 8 uczniów ZSZ  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie.

Ogółem zdawało 21uczniów, w tym 9 z nich uzyskało wymaganą ilość punktów tj. ponad 20, co stanowi 43% wszystkich zdających.

W odniesieniu do kwalifikacji T.06 najwięcej trudności uczniowie mieli w zakresie: charakterystyki zup, potraw z mięs, potraw z ryb, deserów i  ciast z warunkami przechowywania i utrwalania żywności.

Dla kwalifikacji T.04 trudnością było: zasady i warunki przechowywania surowców i półproduktów, dokumentacja magazynowa, charakterystyka ciast i dodatków do ciast, maszyny i urządzenia w produkcji cukierniczej.

Organizatorami były nauczycielki przedmiotów zawodowych: Pani Grażyna Szczesiak, Pani Barbara Pawłosek oraz Katarzyna Dąbrowska.