„Miłość niejedno ma imię”

„Miłość niejedno ma imię”, pod takim właśnie hasłem – 07. 02. 2019 r. w Zespole Szkól im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski. Konkurs ten zorganizowany został we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Andrzej Gotner – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Dorota Karkusiewicz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie, Roman Biss – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Każdy uczestnik przedstawił jury dwa utwory o tematyce miłosnej (szeroko rozumianej, np.: miłość do kobiety, mężczyzny, matki, dziecka, ojczyzny itp.). Jeden z nich musiał być utworem lirycznym, drugi natomiast utworem lirycznym, fragmentem epiki lub dramatu. Przy ocenie brane były pod uwagę: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, poprawne i płynne deklamowanie, interpretacja tekstu, świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu, kultura słowa, ogólne wrażenie artystyczne.

Skład komisji konkursowej przedstawiał się następująco:

Anna Margiel – przewodnicząca komisji,

Dorota Karkusiewicz – sekretarz komisji,

Roman Biss – członek komisji.

Zwycięzcami tego konkursu zostali:

 I kategoria: szkoła podstawowa do klasy 5:

I miejsce – Klaudia Goleń (ZPO im. Jana Pawła II w Gościeradowie),

Wyróżnienie – Maciej Waśko (ZPO im. Jana Pawła II w Gościeradowie),

Wyróżnienie – Zuzanna Bącal (Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mniszku).

I kategoria: szkoła podstawowa – klasy 6-8 oraz III G:

I miejsce – Julia Woźnica (Szkoła Podstawowa im. Józefa Twaroga w Księżomierzy),

Wyróżnienie –  Natalia Kozak (ZPO im. Jana Pawła II w Gościeradowie),

Wyróżnienie – Kamila Konopa (ZPO im. Jana Pawła II w Gościeradowie).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz symboliczne upominki.

A na zakończenie uroczystości zaproszeni goście udali się na poczęstunek, przygotowany przez uczniów klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem pani Katarzyny Dąbrowskiej.

Małgorzata Gajur