Ferie na sportowo

OGŁOSZENIE

W PIERWSZYM TYGODNIU FERII ZIMOWYCH

SALA GIMNASTYCZNA I SIŁOWNIA

UDOSTĘPNIONE BĘDĄ W PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ, PIĄTEK

W GODZ. 12.00-14.00.

ZAPRASZAMY