Uwaga!

Informujemy, że zajęcia dla słuchaczy szkoły policealnej uczącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy z dni 15-16 lutego zostają przeniesione na 8 i 10 lutego.

8 II 2019

godz. 13.00 – 16.45 Ergonomia w procesie pracy

godz. 17.00 – 20.45 Ocena ryzyka zawodowego

10 II 2019

8.00 – 11.45 Podstawy prawa pracy

12.00 – 15.45 Techniczne bezpieczeństwo pracy