Hospitacja zajęć „Unijnych”

9 września 2013 w ramach hospitacji zajęć   realizowanych w projekcie „Inwestujemy w naszą przyszłość” zajęcia komputerowe wizytował gość  z Indii. Wizytacja wykazała że działania ujęte w projekcie realizowane są należycie.