Podsumowanie projektu ,,Aktywna młodzież na rzecz społeczności lokalnych’’

W dniu 21.12.2012 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu ,,Aktywna młodzież na rzecz społeczności lokalnych’’, który realizowali uczniowie klas II gimnazjum. Koordynatorami projektu były nauczycielki historii i WOS-u pani Anna Margiel i pani Agnieszka Przywara.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście i sponsorzy: Starosta powiatu Kraśnickiego pan Tadeusz Wojtak, wójt Gminy Gościeradów Jan Filipczak, prezes fundacji Artos pani Małgorzata Zmysłowska oraz pan Wiesław Bodo.
W trakcie spotkania młodzież przedstawiła efekty swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej i przewodnika turystycznego pt. ,,Wszystkie drogi w gminie prowadzą do Gościeradowa’’.
W miłej, świątecznej atmosferze uczestnicy spotkania omówili również korzyści, które przyniósł im podjęty projekt.