Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Sobota 29.05.2021r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Prace związane z pielęgnacją ogrodu warzywnego.

Zagadnienia:

  1. Zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie warzywnym.
  2. Projektowanie ogrodu warzywnego.

Materiały:

https://ogrodnik-amator.pl –Zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie.

https://www.gorlice.info.pl –Jak przygotować ogród na wiosnę?

https://www.gardenrangres.pl –Główne zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie w różnych porach roku.

Niedziela 30.05.2021r.

Temat: Prace związane z zakładaniem i pielęgnacją sadu przydomowego.

Zagadnienia:

  1. Rozpoznawanie drzew i krzewów owocowych.
  2. Projektowanie sadu przydomowego.
  3. Zabiegi pielęgnacyjne w sadzie przydomowym.

Materiały:

https://www.urządzamy.pl –Owoce, rośliny owocowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe.

https://www.odr.pl –Pamiętaj-o-zabiegach pielęgnacyjnych w sadzie ekologicznym.

https://www.woodr.com –Pielęgnacja i zakładanie przydomowego sadu.

Temat: Rodzaje zabiegów agrotechnicznych w zakresie produkcji roślinnej.

Zagadnienia:

  1. Uprawa roli.
  2. Nawożenie.
  3. Siew i sadzenie.
  4. Ochrona roślin.
  5. Zbiór i przechowywanie ziemiopłodów.

Materiały:

Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I i II , wydawnictwo REA