Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Sobota 16.05.2021r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Technologia uprawy roślin w gospodarstwie.

Zagadnienia:

  1. Technologia uprawy roślin przemysłowych.
  2. Technologia uprawy roślin paszowych.
  3. Zasady ekologicznej produkcji roślinnej.
  4. Zasady wzajemnej zgodności w produkcji roślinnej.
  5. Zasady bhp podczas produkcji roślinnej.

Materiał: podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część 2 wyd. WSiP

https://www.aramir.gov.pl – Zasady Wzajemnej Zgodności – prezentacja.

https://www.dodr.pl   – Zasada Wzajemnej Zgodności.

https://www.zsckrjablon.pl –Moduł VI Rośliny przemysłowe.

https://www.zsckrjablon.pl –Moduł II Rośliny paszowe  w uprawie polowej.

https://www.kalendarzrolnikow.pl – Zasady rolnictwa ekologicznego w pigułce.

https://www.bhpwrolnictwie.pl –Prezentacje –BHP w rolnictwie

Temat: Zakładanie ogrodu warzywnego.

Zagadnienia:

  1. Rozpoznawanie roślin ogrodowych.
  2. Projektowanie ogrodu warzywnego.
  3. Zakładanie ogrodu warzywnego.

Materiały:

https://www.przepisnadom.pl –Ogród warzywny dla zielonych

https://www.wszechnica-zywieniowa.sggw.pl- O sałatach i innych ciekawych warzywach liściastych mało znanych i zapomnianych.

https://www.zielonyogrodek.pl –Ogród warzywny dla początkujących.

https://www.poradnikogrodniczy.pl –Jak zaplanować ogród warzywny- Poradnik Ogrodniczy.