Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Sobota 15.05.2021 r.

Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej – kształcenie praktyczne

Temat: Projekt adaptacji gospodarstwa rolnego do celów prowadzenia działalności agroturystycznej.

materiały edukacyjne:

http://odr.pl/wp-content/uploads/2016/08/2015_agrotu.pdf

Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie teoretyczne

Temat: Organizacja usług żywieniowych w gospodarstwie agroturystycznym. c.d.

Temat: Usługi rekreacyjne i dodatkowe w gospodarstwie agroturystycznym.

https://www.dodr.pl/III/4/2/3/3/23.pdf

http://www.lgdliwocz.pl/images/zalaczniki/gospodarstwo_agroturystyczne/prezentacja%20AGROTURYSTYKA_cz1.pdf

Gospodarstwo agroturystyczne jako sposób na biznes

Temat: Organizacja prac porządkowych w gospodarstwie agroturystycznym.