Materiały dla KKZ Prowadzenie Produkcji Rolniczej

Sobota 08.05.2021r. – grupa 2

Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka.

Temat: Planowanie nawożenia mineralnego.

Zagadnienia:

  1. Rozpoznawanie zaburzeń wzrostu i rozwoju roślin wynikających z niedoboru składników mineralnych.
  2. Ustalanie zasobności mineralnej gleb.
  3. Planowanie nawożenia mineralnego z uwzględnieniem plonu i zasobności gleb.

 

Materiały edukacyjne:

Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I  , wydawnictwo REA

https://www.muratordom.pl –Objawy niedoboru składników mineralnych u roślin ….

https://www.kalendarzrolnikow.pl –Niedobór składników pokarmowych   u roślin

https://www.nawozy.eu –Badanie odczynu gleby i jej zasobności w składniki https://www.cdr.gov.pl – Pobieranie prób gleby i nawozów do analiz chemicznych https://www.iung.pl – Planowanie nawożenia w oparciu o bilans   składników..