KKZ VII Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 24.04.2021r. – grupa 2

Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka.

Temat: Zmianowanie roślin uprawnych.

Zagadnienia:

  1. Dobór stanowiska do wymagań roślin.
  2. Układanie zmianowania uwzględnieniem warunków przyrodniczych                            i agrotechnicznych.

Materiał edukacyjny: Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część I  , wydawnictwo WSiP

https://www.zsckjablon.pl –Zasady układania zmianowań

https://www.cdr.gov.pl –Zasady układania płodozmianu

https://www.okiemrolniks.pl Poznaj zasady właściwego zmianowania