KKZ VII Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 10.04.2021r. – grupa 2

Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka.

Temat: Wpływ czynników klimatycznych i glebowych na plonowanie roślin.

Zagadnienia:

  1. Wpływ czynników biotycznych na plonowanie roślin uprawnych.
  2. Wpływ działalności człowieka na plonowanie roślin.
  3. Kompleksowy wpływ siedliska na rośliny uprawne.
  4. Dobór kierunku produkcji roślinnej w zależności od popytu na rynku regionalnym.

Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część I  , wydawnictwo WSiP

https://www.zs1.katowice.pl – Charakteryzowanie czynników klimatycznych i glebowych

https://www.rolnictwoprecyzyjne.eu – Stres abiotyczny i biotyczny roślin, a wydajność upraw

https://www.oodr.pl –Gleba jako środowisko odżywcze roślin

https://cdr.gov.pl –Uwarunkowania produkcji roślinnej w kontekście zmian klimatycznych