Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Sobota 27.03.2021 r.

Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej – kształcenie praktyczne

Temat:Biznesplan własnego gospodarstwa agroturystycznego.

materiały do edukacji:

Materiał edukacyjny:

„Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str.153-164

https://droga-do.pl/jak-napisac-biznes-plan-krok-po-kroku/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vademecum-poczatkujacego-przedsiebiorcy-czyli-jak-napisac-dobry-biznesplan

Niedziela 28.03.2021 r.

Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej – kształcenie praktyczne

Temat:Wstępny harmonogram adaptacji gospodarstwa rolnego do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie praktyczne

Temat: Organizacja usług żywieniowych w gospodarstwie agroturystycznym.

„Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str. 224 – 259