KKZ III Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej –grupa 1 i 2

Sobota 21.11.2020 r.

Przedmiot: Podstawy rolnictwa

Temat: Czynniki pogody.

Zagadnienia:

 1. Wpływ pogody na agrotechnikę oraz wykorzystanie prognozy pogody do projektowania organizacji prac w gospodarstwie.
 2. Prognozowanie pogody na podstawie zjawisk przyrodniczych.

Temat: Pomiary i obserwacje meteorologiczne.

Zagadnienie:

 1. Przyrządy meteorologiczne i ich zastosowanie.
 2. Zasady dokonywania pomiarów meteorologicznych wymaganych do wykonania zabiegów agrotechnicznych.

Literatura: Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I – Środowisko i podstawy agrotechniki, wydawnictwo HORTPRESS, rozdział II,

Temat: Nawożenie roślin uprawnych.

Zagadnienia:

 1. Nawozy naturalne i organiczne.
 2. Nawozy mineralne.
 3. Rola nawożenia organicznego, mineralnego i naturalnego w uprawie

roślin.

Literatura: Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I, wydawnictwo REA, rozdział – Odżywianie

i  nawożenie roślin.

Niedziela 22.11.2020 r.

Grupa 1

Przedmiot: Organizacja zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych

Temat: Segmenty konsumentów produktów rolnych.

Zagadnienia:

 1. Segmentacja rynku- wzorce i procedury.
 2. Segmentacja rynku w oparciu na konsumentach.
 3. Możliwości i warunki sprzedaży na rynkach hurtowych.

 

LITERATURA:  Podręcznik -,,Ekonomika w rolnictwie ” część I, wyd. REA, ROZDZIAŁ 4.

http://www.poradnikprzedsiebiorcy.pl  –Segmentacja rynku- na czym polega..

http://www.cytaty.mifiles.pl  -Zorganizowane rynki towarowe

 

Grupa  2

Przedmiot: Organizacja zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych

Temat: Mechanizmy rynkowe dotyczące produktów rolnych.

Zagadnienia:

 1. Wpływ popytu, podaży i ceny na produkcję rolną.
 2. Odbiorcy produktów rolnych wytworzonych we własnym gospodarstwie.

Literatura: Podręcznik -,,EKONOMIKA W ROLNICTWIE” część I, wyd. REA, ROZDZIAŁ 4.