Materiały nauczana zdalnego dla słuchaczy KKZ HGT.10 (prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego)

KKZ II Zjazd –Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Sobota 07.11.2020r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Struktura organizacyjna gospodarstw rolnych.

Zagadnienia:

  1. Definicje podstawowych pojęć i kategorii ekonomicznych stosowanych w rolnictwie.
  2. Systemy produkcji rolnej we współczesnym rolnictwie.
  3. Czynniki produkcji rolniczej.
  4. Organizacja gospodarstw rolnych.

 

Materiał:

podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. WSiP,

http://www.iung.pl –Systemy produkcji  rolnej we współczesnym rolnictwie –IUNG.

 

Niedziela 08.11.2020r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Charakterystyka uwarunkowań dotyczących funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

Zagadnienia:

1.Składniki majątku gospodarstwa rolnego.

2.Warunki przyrodnicze i ekonomiczne gospodarstwa rolnego.

3.Przepisy prawa dot. działalności rolniczej.

Materiał: podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. WSiP,

http://www.poradnikprzedsiebiorcy.pl -Działalność rolnicza –wszystko co warto wiedzieć.

http://www.geografia24.eu.pl – Czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce.