Nauczanie zdalne Zjazd II KKZ Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Sobota 7.11.2020 r.

Przedmiot: Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej KT

Temat: Biznesplan własnego gospodarstwa agroturystycznego.

Materiał:

podręcznik „Organizacja ruchu turystycznego na wsi” Beata Mikuta, Krystyna Żelazna wyd. Format – AB

strona 153 – rozdział IV, punkt 7.Biznesplan dla gospodarstwa turystycznego i sposób jego sporządzania.

oraz materiały internetowe

niedziela 8.11.2020 r.

Przedmiot: Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej KP

Temat: Przepisy prawa obowiązujące właściciela gospodarstwa agroturystycznego.

Materiał:

http://www.teraz-wies.pl/przepisy-prawne-w-agroturystyce/przepisy-zwiazane-z-prowadzeniem-gospodasrtwa-agroturystycznego.html

http://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/rozwoj-wsi/agroturystyka/przepisy-prawne-zwiazane-z-agroturystyka

https://modr.pl/przepisy-prawne-dot-agroturystyki/strona/prawne-aspekty-prowadzenia-dzialalnosci-agroturystycznej-i