Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dnia 22.05.2020r.

Zarządzanie systemami bihp

Temat: Organizacja procesu szkolenia BHP. Szkolenia z zakresu BHP – instruktaż ogólny, stanowiskowy, szkolenia okresowe.

Zajęcia z dnia 23.05.2020r.

Zarządzanie systemami bihp

Temat: Szkolenia z zakresu BHP – instruktaż ogólny, stanowiskowy, szkolenia okresowe – cd. Badania potrzeb szkoleniowych w zakresie BHP. Określenie celów szkoleniowych. Podsumowanie.

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/197164/ul%20Szkolenia-bhpXX%20Internet.pdf

rozporządzenie szkolenia BHP

rozporządzenie szkolenia BHP zmieniające

Zagrożenia w środowisku pracy

Temat:Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Podsumowanie i aktualizacja wiedzy i umiejętności.

www.kwalifikacjewzawodzie.pl