Słuchacze SP BHP

Przypominam, że prace zaliczeniowe słuchacze przysyłają mailem do opiekuna grupy, na adres mailowy szkoły lub ostatecznie przynoszą do sekretariatu szkoły (przy zachowaniu zasad ochrony sanitarno-epidemiologicznej).
Katarzyna Dąbrowska – opiekun grupy