Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dn. 15 i 16.05.2020r.

Ustalanie przyczyn  okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Temat: Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach.

Ustawa wypadki szczególne okoliczności

https://kadry.infor.pl/bhp/wypadki-w-pracy/257004,Pojecie-wypadkow-w-szczegolnych-okolicznosciach.html

Zagrożenia w środowisku pracy

Temat: Ochrona indywidualna pracownika cd.

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

kwalifikacja MS12

Zarządzanie systemami bihp (zajęcia za 29.05.2020r.)

Temat: Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia.