Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dnia 08.05.2020 r.

Zagrożenia w środowisku pracy.

Tematy:

1. Badania i pomiar czynników występujących w procesach pracy -c.d.

Materiały do nauki takie jak wcześniej.

2. Ochrona indywidualna pracownika.

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P4180015671496742791029&html_tresc_root_id=300006580&html_tresc_id=300006591&html_klucz=300006222&html_klucz_spis=

pip.gov.pl

Zajęcia z dnia 09.05.2020 r.

Ocena ryzyka zawodowego.

Temat: Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.

https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/6355,ocena-ryzyka-w-pieciu-krokach.html

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P640019441340266433694&html_tresc_root_id=28690&html_tresc_id=28722&html_klucz=28690&html_klucz_spis=

Zarządzanie systemami bihp

Temat: System pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia.

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P42600913191498043405162&html_tresc_root_id=300007311&html_tresc_id=300007313&html_klucz=300007311&html_klucz_spis=