Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dn. 24.04.2020 r.

Zagrożenia w środowisku pracy

Temat: Badanie i pomiar czynników występujących w procesach pracy.

www.ciop.pl

Zajęcia z dn. 25.04.2020 r.

Zarządzanie systemami bihp

Temat: Ochrona przeciwpożarowa oraz sprzęt i środki gaśnicze.

materiały szeroko dostępne w internecie

Ocena ryzyka zawodowego:

Temat: Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego.

https://asystentbhp.pl/dziaania-wynikajace-z-oceny-ryzyka-zawodoweg-123

www.ciop.pl

www.pip.gov.pl

PRZYPOMINAM PODRĘCZNIKI:

podręczniki SP BHP