Słuchacze BHP

Zajęcia z dnia 17.04.2020 r.

Zarządzanie systemami bhip

Temat: Auditowanie.

kontrola funkcjonowania systemu zarządzania

Zajęcia z dnia 18.04.2020 r.

Zarządzanie systemami bhip

Temat: Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

odpowiedzialność w systemie zarządzania reagowanie na wypadki

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Temat: Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

https://www.zus.pl/swiadczenia/swiadczenia-z-tytulu-wypadkow-oraz-chorob-zawodowych/rodzaje-swiadczen-z-tytulu-wypadkow-przy-pracy-i-chorob-zawodowych