Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dnia 04.04.2020 r.

1. Zagrożenia w środowisku pracy.

Temat: Zagrożenia powstające przy eksploatacji urządzeń elektrycznych.

materiał edukacyjny:

zagrożeni_urządzenia_elektr

2. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Temat: Choroby zawodowe.

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P4180015671496742791029&html_tresc_root_id=300006580&html_tresc_id=300006589&html_klucz=300006222&html_klucz_spis=