Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dn. 03.04.2020 r.

Ocena ryzyka zawodowego

Temat: Metody oceny ryzyka zawodowego – ćwiczenia.

Poniżej arkusz egzaminacyjny z części praktycznej do wykonania w ramach ćwiczeń:

z_13_2014_05_01

oraz link do materiałów edukacyjnych:

https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/o-ocenie-ryzyka-zawodowego/6264,krotka-charakterystyka-wybranych-metod-oceny-ryzyka-z-przykladami-zastosowan-.html

Katarzyna Dąbrowska