Słuchacze SP BHP

Zjazd 28 – 29.03.2020 r.

1. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Temat: Działania korygujące i naprawcze.

2. Zagrożenia w środowisku pracy.

Temat: Klasyfikacja zagrożeń.

Temat: Zagrożenia mechaniczne.

3. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Temat:  Profilaktyka wypadkowa.

Linki do wykorzystania do edukacji:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P16600139261348474174014&html_tresc_root_id=19958&html_tresc_id=19959&html_klucz=19958&html_klucz_spis=

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P16600139261348474174014&html_tresc_root_id=19958&html_tresc_id=19959&html_klucz=19958&html_klucz_spis=

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P12600148111342798606193&html_tresc_root_id=1363&html_tresc_id=1792&html_klucz=1356&html_klucz_spis=

 

Katarzyna Dąbrowska