Uwaga! informacja dla słuchaczy szkoły policealnej BHP

 

Z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych i przejście na nauczanie zdalne, słuchacze szkoły policealnej uczącej w zawodzie technik BHP mają obowiązek podjęcia samokształcenia pod opieką nauczyciela. Proszę o korzystanie z zasobów internetowych, w szczególności strony kwalifikacjewzawodzie.pl. Wybierając kwalifikacje Z.13 lub MS.12 można wykonywać testy on-line w celu przygotowania się do egzaminu. W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się mailowo na adres: kasdab@vp.pl
opiekun grupy