Wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl pt. „Od Opola do San Remo”.

22.02.2020 r.  organizowany jest wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl pt. „Od Opola do San Remo”.

Wyjazd współfinansowany z ZFSS.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy w sekretariacie szkoły.