Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Zjazd IV Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie teoretyczne Temat: Zasady obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym. Materiał do samokształcenia: https://pftw.pl/dla_kwaterodawcow/poradnik_kwaterodawcy/zasady_prowadzenia_dzialalnosci_turystycznej_na_wsi Przedmiot: Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej Temat: Kategoryzacja bazy noclegowej. Materiały do samokształcenia: aktualne rozporządzenie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002166/O/D20172166.pdf Kategoryzacja obiektów hotelarskich https://www.nocowanie.pl/kategoryzacja-obiektow-noclegowych–co-warto-wiedziec.html (uwaga: w artykule podane jest nieaktualne rozporządzenie)