Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesji zimowej w 2021 r.)

Wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesji  zimowej w 2021 r.   Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów   Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator), bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.   Zdający, nauczyciel […]