Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dnia 08.05.2020 r. Zagrożenia w środowisku pracy. Tematy: 1. Badania i pomiar czynników występujących w procesach pracy -c.d. Materiały do nauki takie jak wcześniej. 2. Ochrona indywidualna pracownika. https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P4180015671496742791029&html_tresc_root_id=300006580&html_tresc_id=300006591&html_klucz=300006222&html_klucz_spis= pip.gov.pl Zajęcia z dnia 09.05.2020 r. Ocena ryzyka zawodowego. Temat: Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego. https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/6355,ocena-ryzyka-w-pieciu-krokach.html https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P640019441340266433694&html_tresc_root_id=28690&html_tresc_id=28722&html_klucz=28690&html_klucz_spis= Zarządzanie systemami bihp Temat: System pomocy medycznej […]