Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Uwaga! informacja dla słuchaczy szkoły policealnej BHP

  Z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych i przejście na nauczanie zdalne, słuchacze szkoły policealnej uczącej w zawodzie technik BHP mają obowiązek podjęcia samokształcenia pod opieką nauczyciela. Proszę o korzystanie z zasobów internetowych, w szczególności strony kwalifikacjewzawodzie.pl. Wybierając kwalifikacje Z.13 lub MS.12 można wykonywać testy on-line w celu przygotowania się do egzaminu. W razie pytań […]