Katarzyna Dąbrowska

Materiały dla KKZ – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 23.01. 2021 r. – grupa 1 i 2 Przedmiot: Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Temat: Charakterystyka środków ochrony roślin. Zagadnienia: Skład środków ochrony roślin. Formy użytkowe środków ochrony roślin. Okres karencji i okres prewencji. Podział środków ochrony roślin Czynniki warunkujące skuteczność działania środków ochrony roślin. Materiały pomocnicze […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Zjazd IV Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie teoretyczne Temat: Zasady obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym. Materiał do samokształcenia: https://pftw.pl/dla_kwaterodawcow/poradnik_kwaterodawcy/zasady_prowadzenia_dzialalnosci_turystycznej_na_wsi Przedmiot: Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej Temat: Kategoryzacja bazy noclegowej. Materiały do samokształcenia: aktualne rozporządzenie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002166/O/D20172166.pdf Kategoryzacja obiektów hotelarskich https://www.nocowanie.pl/kategoryzacja-obiektow-noclegowych–co-warto-wiedziec.html (uwaga: w artykule podane jest nieaktualne rozporządzenie)

KKZ IV Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 12.12.2020 r. –grupa 1 Przedmiot: Organizacja zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych Temat: Segmenty konsumentów produktów rolnych. Zagadnienia: Segmentacja rynku- wzorce i procedury. Segmentacja rynku w oparciu na konsumentach. Możliwości i warunki sprzedaży na rynkach hurtowych. Materiały pomocnicze do samokształcenia: Podręcznik -,,Ekonomika w rolnictwie ” część I, wyd. REA, ROZDZIAŁ 4. https://www.poradnikprzedsiebiorcy.pl  –Segmentacja rynku- […]

III zjazd KKZ HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego – materiały edukacyjne c.d.

Sobota 05.12.2020 r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa. Zagadnienia: Formy współpracy gospodarstwa rolnego z: a/ Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, b/ Agencją Rynku Rolnego, c/ ośrodkami doradztwa rolniczego, d/ stowarzyszeniami branżowymi  i  innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa. Materiał: podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. […]

Uwaga słuchacze KKZ HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Zajęcia z dnia 5.12.2020 r. (sobota) Podstawy turystyki na obszarach wiejskich temat: Charakterystyka rynku turystycznego. Materiały pomocnicze do samokształcenia: https://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek_us%C5%82ug_turystycznych http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/5e0b1ab007e50c1957da52edf7f4f4f9 Rynek usług turystycznych – czyli co?

1 grudnia  – Światowy Dzień AIDS

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

1 GRUDNIA ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS I HIV!!! DROGI ZAKAŻENIA AIDS: kontakty seksualne z osobą zakażaną wprowadzenie do ustroju zakażonej krwi( podczas transfuzji, skaleczeń, używanie zabrudzonych strzykawek przez narkomanów, nie sterylne narzędzia medyczne) zakażenie dziecka przez chorą matkę lub nosicielkę ( ciąża, poród, karmienie piersią) PAMIĘTAJ, ŻE NIE ZARAZISZ SIĘ AIDS: przebywając w sąsiedztwie […]

KKZ III Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej –grupa 1 i 2

Sobota 21.11.2020 r. Przedmiot: Podstawy rolnictwa Temat: Czynniki pogody. Zagadnienia: Wpływ pogody na agrotechnikę oraz wykorzystanie prognozy pogody do projektowania organizacji prac w gospodarstwie. Prognozowanie pogody na podstawie zjawisk przyrodniczych. Temat: Pomiary i obserwacje meteorologiczne. Zagadnienie: Przyrządy meteorologiczne i ich zastosowanie. Zasady dokonywania pomiarów meteorologicznych wymaganych do wykonania zabiegów agrotechnicznych. Literatura: Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część […]

Materiały nauczana zdalnego dla słuchaczy KKZ HGT.10 (prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego)

KKZ II Zjazd –Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Sobota 07.11.2020r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Struktura organizacyjna gospodarstw rolnych. Zagadnienia: Definicje podstawowych pojęć i kategorii ekonomicznych stosowanych w rolnictwie. Systemy produkcji rolnej we współczesnym rolnictwie. Czynniki produkcji rolniczej. Organizacja gospodarstw rolnych.   Materiał: podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. WSiP, http://www.iung.pl –Systemy produkcji  rolnej […]