Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Sobota 29.05.2021r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Prace związane z pielęgnacją ogrodu warzywnego. Zagadnienia: Zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie warzywnym. Projektowanie ogrodu warzywnego. Materiały: https://ogrodnik-amator.pl –Zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie. https://www.gorlice.info.pl –Jak przygotować ogród na wiosnę? https://www.gardenrangres.pl –Główne zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie w różnych porach roku. Niedziela 30.05.2021r. Temat: Prace związane z […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Sobota 16.05.2021r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Technologia uprawy roślin w gospodarstwie. Zagadnienia: Technologia uprawy roślin przemysłowych. Technologia uprawy roślin paszowych. Zasady ekologicznej produkcji roślinnej. Zasady wzajemnej zgodności w produkcji roślinnej. Zasady bhp podczas produkcji roślinnej. Materiał: podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część 2 wyd. WSiP https://www.aramir.gov.pl – Zasady Wzajemnej Zgodności […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Sobota 15.05.2021 r. Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej – kształcenie praktyczne Temat: Projekt adaptacji gospodarstwa rolnego do celów prowadzenia działalności agroturystycznej. materiały edukacyjne: http://odr.pl/wp-content/uploads/2016/08/2015_agrotu.pdf Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie teoretyczne Temat: Organizacja usług żywieniowych w gospodarstwie agroturystycznym. c.d. Temat: Usługi rekreacyjne i dodatkowe w gospodarstwie agroturystycznym. https://www.dodr.pl/III/4/2/3/3/23.pdf http://www.lgdliwocz.pl/images/zalaczniki/gospodarstwo_agroturystyczne/prezentacja%20AGROTURYSTYKA_cz1.pdf Gospodarstwo agroturystyczne jako […]

Materiały dla KKZ Prowadzenie Produkcji Rolniczej

Sobota 08.05.2021r. – grupa 2 Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka. Temat: Planowanie nawożenia mineralnego. Zagadnienia: Rozpoznawanie zaburzeń wzrostu i rozwoju roślin wynikających z niedoboru składników mineralnych. Ustalanie zasobności mineralnej gleb. Planowanie nawożenia mineralnego z uwzględnieniem plonu i zasobności gleb.   Materiały edukacyjne: Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I  , wydawnictwo REA https://www.muratordom.pl –Objawy niedoboru składników mineralnych […]

Ważne informacje istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2021 r.)

Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w 2021, mogą odbierać w sekretariacie Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej, loginy i hasła do serwisu ZIU, w którym będą mogli w lipcu sprawdzić wyniki egzaminów.   Wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2021 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem .   Zdający […]

KKZ VII Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 24.04.2021r. – grupa 2 Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka. Temat: Zmianowanie roślin uprawnych. Zagadnienia: Dobór stanowiska do wymagań roślin. Układanie zmianowania uwzględnieniem warunków przyrodniczych                            i agrotechnicznych. Materiał edukacyjny: Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część I  , wydawnictwo WSiP https://www.zsckjablon.pl –Zasady układania zmianowań https://www.cdr.gov.pl –Zasady układania płodozmianu https://www.okiemrolniks.pl Poznaj zasady właściwego zmianowania     […]

KKZ VII Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 10.04.2021r. – grupa 2 Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka. Temat: Wpływ czynników klimatycznych i glebowych na plonowanie roślin. Zagadnienia: Wpływ czynników biotycznych na plonowanie roślin uprawnych. Wpływ działalności człowieka na plonowanie roślin. Kompleksowy wpływ siedliska na rośliny uprawne. Dobór kierunku produkcji roślinnej w zależności od popytu na rynku regionalnym. Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Prowadzenie produkcji […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Sobota 27.03.2021 r. Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej – kształcenie praktyczne Temat:Biznesplan własnego gospodarstwa agroturystycznego. materiały do edukacji: Materiał edukacyjny: „Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str.153-164 https://droga-do.pl/jak-napisac-biznes-plan-krok-po-kroku/ https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vademecum-poczatkujacego-przedsiebiorcy-czyli-jak-napisac-dobry-biznesplan Niedziela 28.03.2021 r. Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej – kształcenie praktyczne Temat:Wstępny harmonogram adaptacji gospodarstwa rolnego do […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Niedziela 14.03.2021r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Organizacja produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym. Zagadnienia: Sposoby uprawy różnych gleb. Zasady układania zmianowań. Technologia uprawy roślin zbożowych. Technologia uprawy roślin okopowych. Materiał: podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część 1,2 wyd. WSiP https://www.okiemrolnika.pl –Poznaj zasady właściwego zmianowania- Portal Rolniczy…. https://www.kpodr.pl –Nowoczesne technologie uprawy zbóż. […]