KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej informuje, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID – 19 prowadzona będzie zdalna realizacja podstawy programowej w okresie od 25 marca do 10 […]

Nauczanie zdalne w ZS w Wólce Gościeradowskiej

UWAGA !!! Z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych i przejście na nauczanie zdalne, wszyscy uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowski mają obowiązek realizacji nauki poprzez naukę zdalną. Warunkiem koniecznym nawiązania współpracy jest ustanowienie kontaktu pomiędzy uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. W tym celu prosimy wszystkich uczniów wysłanie ze swojej skrzynki e-mail wiadomości na […]

Drodzy ośmioklasiści i rodzice ośmioklasistów.

Wy uczniowie ósmych klas stoicie przed ważnym wyborem dalszej  drogi edukacyjnej. Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa, wszystkich nas zaskoczyła, ale  powinna też nas wszystkich czegoś nauczyć. Dlatego może warto dokonując wyboru szkoły średniej wziąć pod uwagę również szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Czyż mniejsze skupiska ludzi nie są  lepszym wyborem – a nasza szkoła  to spokojne, […]

Nauczanie zdalne – język angielski

Język angielski Uczniowie II TRŻ  proszę wykonać i  przysłać na mój adres mailowy jankastar@wp.pl zadanie 4 str. 21 ( opis był do przygotowania ustnie ale w obecnej sytuacji dopuszczam prace pisemne). Zadanie nie dotyczy osób, które już odpowiadały i mają ocenę. Następnie  WSZYSCY proszę wykonać zadania 7, 8 i 9 str. 28 (tekst na str 29). […]

Uwaga! informacja dla słuchaczy szkoły policealnej BHP

  Z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych i przejście na nauczanie zdalne, słuchacze szkoły policealnej uczącej w zawodzie technik BHP mają obowiązek podjęcia samokształcenia pod opieką nauczyciela. Proszę o korzystanie z zasobów internetowych, w szczególności strony kwalifikacjewzawodzie.pl. Wybierając kwalifikacje Z.13 lub MS.12 można wykonywać testy on-line w celu przygotowania się do egzaminu. W razie pytań […]