Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż koni.

  Nazwa i siedziba Sprzedającego: Dyrektor  Zespołu  Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72 A, 23-275 Gościeradów  tel. 15 838 1138 e-mail: wolkaszk@wp.pl – ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż koni. Przedmiot przetargów: Lp. Przedmiot Cena wywoławcza /netto/ Wysokość wadium 10% Data i godz. przetargu 1 klacz JAGODZIANKA – wiek 7 lat […]

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny w roku 2020

Wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem . Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna […]

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Drodzy uczniowie szkół podstawowych! Szanowni  Rodzice i Opiekunowie! W tym roku, w obliczu dramatycznych okoliczności, z jakimi mierzy się obecnie cały świat, nie mieliśmy możliwości spotkania się z Wami na żywo podczas dni otwartych i nie mogliśmy zaprezentować naszej oferty edukacyjnej. Nie oznacza to jednak, że w trudnym momencie dokonywania wyboru dalszej drogi kształcenia nie […]

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

Od dnia 1 czerwca br.   w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej ruszają konsultacje z nauczycielami dla uczniów. Harmonogram konsultacji dla uczniów  klas II Technikum w ZS w Wólce  Gościeradowskiej (obowiązuje od 1.06.2020 r.) nazwisko imię nauczyciela przedmiot termin  konsultacji Antoniak Paweł Religia Piątek – godz. 11.00 – 12.00 Błachnio Halina […]

Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dnia 22.05.2020r. Zarządzanie systemami bihp Temat: Organizacja procesu szkolenia BHP. Szkolenia z zakresu BHP – instruktaż ogólny, stanowiskowy, szkolenia okresowe. Zajęcia z dnia 23.05.2020r. Zarządzanie systemami bihp Temat: Szkolenia z zakresu BHP – instruktaż ogólny, stanowiskowy, szkolenia okresowe – cd. Badania potrzeb szkoleniowych w zakresie BHP. Określenie celów szkoleniowych. Podsumowanie. https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/197164/ul%20Szkolenia-bhpXX%20Internet.pdf rozporządzenie szkolenia […]

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

Od dnia 25 maja  w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej ruszają konsultacje dla maturzystów. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z harmonogramem: język polski – wtorki w godzinach 8.00 – 10.00, język angielski -wtorki w godzinach 8:30 – 9:30, matematyka – środy 10:30 – 12:00, biologia – piątki 10:00 – 11:30. Wszystkich […]

Słuchacze SP BHP

Przypominam, że prace zaliczeniowe słuchacze przysyłają mailem do opiekuna grupy, na adres mailowy szkoły lub ostatecznie przynoszą do sekretariatu szkoły (przy zachowaniu zasad ochrony sanitarno-epidemiologicznej). Katarzyna Dąbrowska – opiekun grupy

Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dn. 15 i 16.05.2020r. Ustalanie przyczyn  okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych Temat: Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach. Ustawa wypadki szczególne okoliczności https://kadry.infor.pl/bhp/wypadki-w-pracy/257004,Pojecie-wypadkow-w-szczegolnych-okolicznosciach.html Zagrożenia w środowisku pracy Temat: Ochrona indywidualna pracownika cd. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. kwalifikacja MS12 Zarządzanie systemami bihp (zajęcia za 29.05.2020r.) Temat: Pierwsza pomoc w stanach […]